Equilibrium je stav systému , v ktorom sú všetky konkurenčné vplyvy vyvážené.

Equinibrium je stav dosiahnutia absolútneho súladu koňa s jazdcom.

Učiť sa jazdiť na koni je kombináciou potešenia a úsilia. Súčasťou ovládania jazdy na koni je aj vypestovanie si istého zmyslu pre koňa. Kone sú poddajné zvieratá a rady urobia, o čo ich požiadate. Dobrý jazdec sa naučí rozumieť znakom, ktoré dáva kôň prostredníctvom svojho správania a temperamentu. Naučíte sa, ako je  najlepšie skombinovať  empatiu a pevnosť, aby ste mohli úspešne zaobchádzať s týmito silnými zvieratami.  Dôležitý je kladný postoj. Jazdenie na koni vyžaduje snahu zlepšovať sa a pracovať na sebe. Kôň nás k tomu vedie svojskými, no účinnými prostriedkami. 

Dobrý jazdec musí mať snahu a trpezlivosť, inak nič na koni nedosiahne. Je to vlastnosť, resp. črta, ktorú človek v sebe podporuje a pokiaľ cíti aspoň trošku zanietenie pre kone, tak túto jeho snahu kôň svojimi vlastnosťami a celkovým dojmom z jazdenia podporuje.

Úspech správneho jazdenia, či už len pre potešenie alebo v ktoromkoľvek jazdeckom odvetví, sa skrýva v drezúre, pretože jej cieľom je dosiahnutie absolútneho súladu koňa s jazdcom. Drezúra ako šport je príprava koňa do výnimočne vysokej úrovne. Pri vykonávaní drezúrnych úloh má kôň pôsobiť dojmom, že vlastne všetko, čo sa od neho žiada, robí dobrovoľne a "sám". Jeho chody majú byť pravidelné, uvoľnené a pružné, reagovať má aktívne celým telom na najjemnejšie pomôcky jazdca. Všetky cviky musia byť dosiahnuté bez zjavnej námahy jazdca.

Equinibrium Vám poskytne:

  • skúseného trénera

  • kone vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých jazdcov

  • dobrú jazdiareň, resp. miesto na jazdenie

  • radosť z jazdenia a možnosť zdokonalovania sa

  • drezúrny výcvik jazdcov a koní

  • účasť na drezúrnych pretekoch

  • skvelý kolektív a nezabudnuteľné zážitky